KINDSOLDATEN: VRIJWILLIG ZONDER VRIJE WIL

Het oplaaien van oorlogsgeweld gaat vaak gepaard met het rekruteren van kindsoldaten. Er wordt verondersteld dat kinderen zich vaak gedwongen aansluiten bij gewapende groepen, maar klopt dat wel?

Een beperkt beeld

Een jongen met een geweer in zijn hand dat wordt gedwongen te vechten in de bush of een meisje dat wordt ingezet als seksslaaf. Hét beeld dat overheerst als men denkt aan kindsoldaten. Dit beeld is echter te beperkt. Ons hoofd Research & Development en bijzonder hoogleraar Global Child and Adolescent Mental Health aan de Universiteit van Amsterdam, Mark Jordans: “We denken bij het woord ‘kindsoldaat’ nog te vaak aan gewelddadige en gedwongen rekrutering. Uit gesprekken met kinderen in onze internationale programma’s blijkt echter iets anders. Kinderen kiezen ook vrijwillig om lid te worden van een gewelddadige groep.”

Onderzoek in Oost-Congo

“Gedwongen rekrutering lijkt eerder de uitzondering dan de regel in Oost-Congo,” – aldus Jordans. Samen met War Child UK en Child Frontiers is er onderzoek gedaan naar de beweegredenen van kinderen in Oost-Congo om zich aan te sluiten bij gewapende groepen. De conclusies uit het onderzoek zijn gebaseerd op de verhalen van 150 kinderen en 80 volwassenen uit de provincies Noord- en Zuid-Kivu in het oosten van Congo. De kinderen gaven aan dat armoede, misbruik, uitzichtloosheid, wraak en sociale druk van leeftijdsgenoten belangrijke drijfveren zijn.

Vrijwillig?

Het woord ‘vrijwillig’ kan ter discussie worden gesteld gezien de situatie waarin deze kinderen leven. Kan je nog spreken van een vrije keuze wanneer kinderen dagelijks honger lijden, enig toekomstperspectief ontbreekt en leeftijdgenootjes ook aansluiten?

Verhoogde risico’s en psychische problemen

Het is belangrijk om één ding helder te stellen: wij zetten ons in voor kinderen in oorlog en maken in onze missie geen onderscheid tussen kinderen die zich gedwongen of vrijwillig aansluiten bij een gewapende groep. Uit ervaring en onderzoek weten wij dat voormalig kindsoldaten meer kans hebben op psychische problemen, zoals posttraumatische stressstoornissen, emotionele klachten en gedragsklachten. Daarnaast is de re-integratie in de maatschappij een groot probleem. Voormalig kindsoldaten worden verstoten, gestigmatiseerd en hebben jarenlange leerachterstand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *