Rode Kruis: Nederland, teken het VN-kernwapenverbod

Het Rode Kruis start vandaag met een wereldwijde bewustwordingsactie rondom de gevolgen van de inzet van kernwapens. Via sociale media deelt het Rode Kruis een campagnefilm met één centrale vraag: als hier een kernbom zou vallen, wil jij de ramp overleven, of liever niet? Als er een kernwapen ingezet zou worden, is hulpverlening na de ramp vrijwel onmogelijk en zijn de gevolgen niet te overzien. Daarom roepen het Rode Kruis en PAX de Nederlandse regering op om de rol van kernwapens te verkleinen en het VN-kernwapenverbod te ondertekenen.

Wil je doorleven in een wereld waar vrienden en familie het misschien niet hebben overleefd, gebouwen en infrastructuur zijn weggevaagd en mensen kampen met levenslange aandoeningen door de straling? De hulporganisatie vraagt aandacht voor deze nijpende situatie. Want de inzet van kernwapens, bedoeld of onbedoeld, heeft catastrofale gevolgen voor mens, dier en milieu.

Rapport rol kernwapens

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) kwam afgelopen week met een nieuw rapport over de toekomstige rol van kernwapens. ,,In het rapport worden de verschrikkelijke humanitaire gevolgen van kernwapens erkend, maar het rapport biedt tegelijkertijd geen nieuwe ideeën om de oorzaken van het probleem aan te pakken en draagt alleen oude en gedeeltelijke oplossingen aan”, zegt Arjen Vermeer, expert humanitair oorlogsrecht van het Rode Kruis. ,,Ook bouwt het niet voort op initiatieven die er al zijn, zoals het VN-kernwapenverdrag. Een vernieuwende aanpak is dringend nodig.”

De organisaties vinden dat de aanwezigheid van Amerikaanse tactische kernwapens in Europa geen nut heeft, terwijl het wel het risico op een ramp in de regio verhoogt. Nederland moet naar aanleiding van het AIV-rapport de Nederlandse kernwapentaak binnen de NAVO herzien. Dit heeft de hulporganisatie samen met PAX in een reactie op het rapport gestuurd aan de regering.

Gevolgen kernexplosie

Bij een kernexplosie komt er zoveel hitte, schokgolven en straling vrij dat mensen in de wijde omgeving geraakt worden. Daarnaast is hulpverlening vrijwel onmogelijk na een kernaanval. De explosie verwoest de infrastructuur en door de straling kunnen hulpverleners niet dichtbij komen. De gevolgen van een aanval blijven jarenlang merkbaar, want het treft ook toekomstige generaties. Zij krijgen kanker en hun kinderen worden geboren met genetische mutaties. Ook heeft een kernexplosie effect op het milieu: gigantische hoeveelheden roet komen in de dampkring terecht. Daardoor komt minder zonlicht aan op aarde. Dat betekent dat temperaturen flink dalen, oogsten mislukken, mensen massaal op de vlucht slaan of omkomen van de honger.